Repair2020
    Все о ремонте

Чистка поверхностей моющими средствами

порошок ПАВ

Я хотел бы вам рассказать об очистке поверхностей моющимисредствами. Моющие средства бывают в разных агрегатных состояниях. Бывают твердыми — порошки, пасты; жидкими — для мытья посуды, стёкол. В качестве активного компонента любого моющего средства есть Поверхностно-Активные Вещества, сокращенно обычно пишутся ПАВ. Основной характеристикой ПАВ есть возможность изменения поверхностного натяжения жидкости. Именно по этому характеру и классифицируются эти соединения. Обычно ПАВ — это органические соединения. Простейший пример — мыло.

Как и любое химическое соединение, ПАВ влияют на экологию. Поверхностно-активные вещества разделяются на две группы: те, которые быстро разлагаются, и те, которые могут долго не разлагаться, и накапливаться в организмах животных и людей.

Использование средств очистки поверхностей. В большинстве случаев средство чистки используется вместе с ветошью. Ветошь предварительно нужно смочить водой. После этого добавить чистящего средства. чистить кругообразными движениями. После двух минут интенсивной чистки можно добавить еще чистящего средства, или же перейти в режим «мытья» этим средством. В большинстве случаев именно в режим мытья и переходят. А постоянно добавляют тогда, когда чистят очень загрязнённые поверхности. Как добавляется чистящий порошок на ветошь показано на рисунку. После работы ветошь нужно постирать, а воду вылить в канализацию
Я хотів би вам розповісти про очистку поверхонь миючими засобами. Миючі засоби бувають в різних агрегатних станах. Вони бувають тверді — порошки, пасти; та рідкі — гелі (для миття посуду), рідини (для миття стекол). В якості активного компоненту любого миючого засобу є ПоверхневаАктивні Речовини. Скоротчено пишеться ПАР. До речі схоже на Південно-африканську республіку, яка теж пишеться ПАР. Основною характеристикою ПАР є можливість зміни поверхневого натягу рідини. По величині цієї зміни характеризують сполуки ПАР. Як звичайно, ПАР — це органічні сполуки. Найпростіший приклад — мило.

порошок ПАВ

Як і інші хімічні сполуки, ПАР впливає на навколишнє середовище і екологію. Поверхнево-активні речовини розділяються на дві основні групи: ті, які швидко розкладаються, і ті які довго не розкладаються і можуть накопичуватися в організмі в небезпечних дозах.

Прочитаємо зараз про використання миючих засобів. В більшості випадків миючі засоби наносять ганчіркою. Ганчірку необхідно перед цим зволожити водою. Після цього додати миючого засобу. Чистити поверхню колоподібними рухами. Після двох хвилин інтенсивного очищення потрібно додати іще миючого засобу, або ж перейти у режим «миття» цим засобом. Найчастіше так і доводиться робити. Натомість постійно додають миючого в тому випадку,  якщо поверхня є дуже забрудненою якимось неземним брудом. Як додається чистячий порошок на ганчірку показано на малюнку. Після роботи ганчірку потрібно постирати, а воду вилити в каналізацію.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Я spam бот