Repair2020
    Все о ремонте

Куда слить загрязненную воду?

унитаз в воду

В этой статье я хотел бы поделиться информацией о сливе загрязненной воды.
Итак, вода — самый распространенный на земле растворитель. С этим думаю никто не будет спорить. Использовали воду еще древние люди. И несмотря на то что наше общество уже достигло огромного технического прогресса, мы все также используем воду. На стройке раствор делают из воды, на авто мойках машины моют водой, руки моются водой, люди моются водой. Так что значение ученый не зря уверены — где есть вода — там есть и жизнь.

Куда же мы сливаем использованную воду? Как обычно мы ее сливаем в канализацию. На картинке именно это и показано — слив воды в обычный унитаз, установленный в мужском туалете. А вот так выглядит загрязненная вода, в данном случае после очистки стен от мела после побелки.

ALT

Рис. 1. Грязная вода.

Куда же девается вода после слива, что с ней происходит? Как обычно в наших странах, в прошлом входящих в союз, сливные воды просто вливаются в реку. На сколько это правильно? Это вполне правильно, так как река и создана для того чтобы очищать загрязнения. Для этого у реки есть целый ряд бактерий, жуков, водорослей, рыб, и прочей нечисти. Главное держать норму по сливам, не сливать очень сильный и концентрированные химические вещества — может погибнуть рыба. И также не рекомендуется сливать твердые отходы — с них просто образуется мул, с которого потом вырабатывается сероводород, и река превращается в болото. Но это дело властей, нам, ремонтникам, нужно куда-то сливать отход в любом случае. Так что не бойтесь!

Українською мовою

В цій статті я хотів би поділитися з вами інформацією про злив забрудненої води.
Отже. Вода — найбільш поширений розчинник на планеті Земля. Думаю з цим ніхто не буде сперечатися. Використовували воду іще древні люди. І, не зважаючи на те що ми досягли надзвичайного технічного прогресу, ми й досі використовуємо воду. На будівництві роблядь розчин на основі води, на автомийках машини миються водою, руки і тіло людини миється теж водою. Тому значення у води неймовірне, не просто ж учені говорять, що там де є вода, тає і життя.

Куди ж ми зливаємо використану воду? Як і зазвичай, ми зливаємо її в каналізацію. На картинці саме це і показано — зливання води і звичайний унітаз, встановлений в чоловічому туалеті. А ось як виглядає забруднена вода, в даному випадку після очищення стін від крейди, яка налипла після побілки.

унитаз в воду

Рис. 1. Забруднена вода.

Куди ж зникає забруднена вода, що з нею трапляється? Як завжди, в наших країнах, колишніх союзних, стічні води просто виливаються в річку. На скільки це правильно? А це повністю правильно. Тому що річка і створена для того щоб очищувати забруднення. Для цього у річки є цілий ряд інстументів : бактерії, жуки, водорослі, риби, і інші нечистоти. Головне тримати кількість викидів в нормі. Не зливати сильні і специфічні хімічні сполуки, від яких гине риба. Також не рекомендується зливати тверді частки відходів — з них просто уврорюється мул, з якого виробляється сірководень. Річка після цього перетворюється в болото. Але все це діло влади, нам, людям які роблять ремонт, потрібно ж кудись зливати відпрацьовану воду!? Тому не бійтесть, зливайте на здоров’я.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Я spam бот