Repair2020
    Все о ремонте

Подготовка банки эмали к использованию

эмаль банка

Итак мы купили банку эмали. Пускай это будет 2,8 кг эмали. Что делаем дальше? Правильно, нужно ее открыть. Иногда прежде чем открыть, нужно сорвать защитную пленку. Некоторые производители предусматривают пленку, которая закрывает края крышки. Это по их мнению защищает краску, от возможности быть частически слитой. Но если торговая точка сливает по 100 мл. краски… я не думаю что это серьезно. По моему мнению опасаться подобного слива бессмысленно.

Прежде всего нужно помнить, что все банки выполнены в виде цилиндра. Я не встречал банки с квадратной или треугольной основой. Это было бы глупо. Итак, крышка банки. Крышки бывают с меньшим диаметром чем диаметр банки, и с таким же самым (это супер новые!). С меньшим диаметром вы видите на рисунке. С одинаковым диаметром, герметизация выполнена с помощью материала похожего на резину. Недавно нам попалась одна такая банка.

Значит, открытие банки. Обычно крышку снимают отверткой, подгибая крышку. Если крышка не открывается, а металлическая каемка подгибается, нужно попробовать то же самое чуть далее (на пару сантиметров), и в конце концов обойти всю крышку, приподнимая ее. А вот несколько слов о крышках нового типа. Открыть ее не так и просто. Отверточку закрепить некуда, она спрыскивает, может попасть в руку. К тому же банку приходится держать наклоненной, что как-то не по себе. А еще дает о себе знать резиновый герметизатор, который сильно держит крышку. Я не знаю чем они руководствовались, изготавливая такую крышку и такой способ герметизации, но для пользователя это совершенно неудобно!

После вскрытия, и до покраски, нужно исколотить содержимое банки. Это неимоверно, но если краска старая, и допустим белая, то пентафталевый лак всплывший наверх, темно-коричневый! Расколачивать желательно деревянной палочкой. А можно и отверткой, которую вытереть после от краски. Особо нужно поколотить на дне, там обычно оседает густая смесь, которая не хочет подниматься. Из-за нее вы можете потерять объем эмали, что опасно (не хватит эмали!).

Рис. 1. Расколачивание эмали деревянной палочкой.

А тепер на укр. мові

Отже ми купили банку емалі. Нехай це буде 2.8 кг фарби. Що робити далі? Правильно, її потрібно відчинити. Іноді, перед тим як відчинити, потрібно зняти захисну плівку. Деякі виробники передбачають плівку, яка прикриває края кришки. Це по їх задумі, захищає фарбу. Тому що вона можу бути частково надлита продавцем. Це таке діло може статися. Але якщо торгова точка зливає по 100 грам фарби … то що це за точка? Я не думаю що це рерйозно. На мою думку остерігатись такого немає сенсу.

Перш за все потрібно пям’ятати що всі банки виготовлені у вигляді циліндра. Я не зустрічав банки з квадратною чи прямокутною формою. Це було б тупо. Отже маємо закриту кришку банки. Крішки бувають с меншим діаметром, чим діаметр основи, і з таким самим (це найновіші, 2010 року).  З меншим діометром ви бачите на головному малюнку. У кришках з однаковим діаметром герметизація виконана за допомогою матеріалу, схожого на гуму. Нещодавно нам трапилась одна така банка.

Отже як ми відкриємо банку. Звичайно кришку знімають викруткою, підгинаючи кришку. Якщо кришка не відкривається, а металічка кайма відгинається, потрібно спробувати ті ж самі операції відгинання по всій кришці, чере кожні 2 сантиметра. Це допоможе трохи витягнути кришку, а через деякий час і відкрити її. А ось декілька слів про кришку нового типу. Відкривати її не так просто. Викрутку закріпити нікуди, вона сприскує, можна попасти собі в руку. До того ж банку приходиться тримати під кутом, що вже якось не по собі. Також нагадує про себе гумовий герметизатор, який добре тримає кришку. Я не знаю чим керувались виробники такої кришки і такої системи закривання, але для користувачів вона дуже не зручна.

Після відкриття і до фарбування потрібно колотити вміст банки. Це неймовірно, яле якщо відкрити стару банку, наприклад білу ємаль, то пентафталевий лак, що сплив на поверхню, темно-коричневий! Розколочувати бажано дерев’яною палкою. Можливо і викруткою, яку потім витерти від фарби. Особливо потрібно поколотити на дні, там лежить густа суміш, яка не бажає підніматися. Через неї ви можете втратити фарбу, що небезпечно для ремонтних робіт ( не вистачить емалі! ).

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Я spam бот