Repair2020
    Все о ремонте

Покраска: Наведение контуров

Приветствую. Сейчас будем говорить о покраске или наведении контуров. Также это называется подводка. Давайте разберёмся что это такое: контур.
Контур — это среда разделения двух поверхностей, свойств поверхностей. Например у вас потолок белый (мел), а стены у вас синие (окрашенный ПФ краской). Вот на границе и возникает контур.
Обычно контур — это операция, которая поглощает много времени. Средствами повышения скорости покраски (например валик) выполнить контур не возможно, или же сложно. Обычно подводку контура  выполняют при помощи щёток.

Давайте посмотрим на картинку. Здесь показан практический пример подводки. Производится ремонт в обычном школьном мужском туалете. Контур здесь проходит между стеной, с окрашенными в белый плиткой, плинтусом, и полом с плитки.
Окраска производится обычной пентафталевой (ПФ) половой краской.

Сейчас давайте рассмотрим обведение контуров сложных фигур.

Какие бывают сложные  контура и где они расположены? Что вообще такое сложный контур? Это вопросы на которые я сейчас отвечу. Сложный контур — это контур непрямолинейной формы. Пример: это могут быть рисунки на стенах, наклейки на стенах, вмонтированные электрические предметы в стену (выключатели света), прибитые картины, элементы сантехники.

Какие же методы обрисовки сложных контуров?
Первый метод — это обрисовка контура кисточкой (щёткой). Нужно принимать во внимание что если вы наберете на кисточку слишком много краски (или же краска просто сильно разжиженная растворителем), то на границе могут появиться отеки — конечно же если вы работаете со стеной.
Второй метод — это обрисовка кисточкой с небольшим наползанием на объект сложной формы. После произведения обведения нужные участки вытираются тряпочкой. Нами был проведен эксперимент с этим методом. Результаты противоречивы. С одной стороны увеличивается скорость работы, с другой снижается качество. Мы выполняли обводку приклеенных объектов — цветочков. на границе под цветочек на пару миллиметров натекла краска, которую вытереть уже не возможно. Это создало эффект каемки, которой не должно быть.
Теоретический метод — наклейка специальной бумажного скотча — для старых окон он обычно используется. Но если фигура округлой формы, что будете делать? На жизнь такой метод право имеет, но использование его на практике ограничено.

Я рекомендую первый метод — старинный и проверенный столетиями! Удачи вам.

Рис. 1. Знак мужского туалета.

Фарбування контурів

Вітаю вас. Зараз будемо обговорювати фарбування контурів. Також ця операція називається підведення. Спочатку давайте розберемось що ж таке контур.

Контур — це межа розділення двох поверхонь, властивостей поверхонь. Наприклад є біла стеля (крейда), а стіни сині (фарбовані ПФ фарбою). Ось саме на межі розділення цих двох «кольорів» і виникає контур.
Зазвичай, контур — це найбільш довга операція. Засобами підвищення продуктивності праці і швидкості (наприклад валик) контур не виконаєш, або це буде важко. Найчастіше підведення контура виконують звичайною пентафталевою фарбою (ПФ)

Давайте розглянемо картинку. Тут показаний практичний приклад підведення. Ремонтні роботи виконуються у звичайному шкільному чоловічому туалеті. Контур тут знаходиться між стіною, яка зафарбована в білий колір, плінтусом, и підлогою з плитки. Фарбування проводиться звичайною пентафталевою (ПФ) фарбою для підлоги.

А зараз давайте розглянемо обведення контурів важких фігур.

Які бувають ускладнені поверхні? Де вони знаходяться? А що взагалі таке ускладнений контур? На ці питання я зараз дам відповіді. Ускладнений контур — це контур криволінійної форми. Наприклад: це можуть бути малюнки на стінах, наклейки на стінах, вмонтовані електричні пристрої в стіну (вимикачі світла), прибиті картини, елементи сантехніки.

Які ж є методи виконання ускладнених контурів?
Перший метод — це обмальовування важких контурів щіточкою. Але потрібно мати на увазі, що якщо на щіточці буде занадто багато фарби (або фарба буде занадто розріджена розчинником), то на межі можуть зявитися потоки (в народі називаються соплі) — це звичайно ж якщо ви працюєте зі стіною.
Другий метод — це обмальовування щіточкою контурів з невеликим заповзанням на об’єкт важкої форми. Після закінчення обведення потрібні частини об’єкта витираються ганчірочкою. Ми проводили експерименти по цьому методу. Результати неоднозначні. З однієї сторони збільшюється швидкість роботи, а з іншої знижується її якість. Ми виконували обведення наклеяних об’єктів — квітів. На межі під квіти натекло фарби на пару міліметрів, яку витерти уже не вдається. Це стіорює непотрібний ефект — кайми, якої не повинно бути.
Третій метод — наклейка спеціальної паперової пов’язки, наприклад з скотчу для обклейки вікон. Але якщо фігура буде овальної форми? Що робити? Одним словон має право на життя цей метод, але практичне використання його обмежене.

Я рекомендую перший метод — старовинний і перевірений роками! Удачі вам.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Я spam бот