Repair2020
    Все о ремонте

Выбор щетки для покраски

На рынке есть большой выбор щеток для выполнения ремонта. Есть щетки с различными размерами. Обычно характеризуются шириной и толщиной. Высота ворсы как правило не указывается. На практике же высота ворсы равняется ширине щетки. Также изготавливают круглые щетки, в таком случае они характеризуются диаметром. Материал ворсы — искусственный. Ручка изготавливается обычно из дерева. В более дорогих щетках может изготавливаться из пластика, а иногда даже покрываться резиной.

При выборе щетки прежде всего нужно обратить внимание на кучность ворсы на конце. Это очень важный параметр. Чем кучнее ворса щетки, тем легче будет красить, наводить различные контура. Также выбирать щетку нужно, учитывая ее назначение. Чем меньший объект вы собираетесь красить, тем меньшей должна быть щетка. Щетка не должна быть сильно мягкой на изгиб, но и не должна быть сильно жесткой. При пропитывании краской, Щетка набухнет, и будет изгибаться легко. Поэтому лучше мягкая, чем жесткая. Например при повторном использовании щеток, они достаточны твердые, но пользоваться ими все же возможно.

Временно сохранять щетки можно в баночке с водой. Говорят что воды нужно в уровень с ворсой, и что если превысить этот уровень, ручка щетки может  сгнить. Но если вы не планируете повторно пользоваться щеткой, можно вполне бесстрашно нарушать это правило.

Возможно использовать даже ту щетку, которая засохла вместе с краской. Нужно взять молоток и разбить краску на конце ворсы щетки. Этим мы превращаем краску в порошок. Растворитель на этом этапе не поможет. Конечно такая щетка не может быть так хороша как новая. Но возможность такая существует. На рисунке вы можете видеть две щетки разной толщины, но одинаковой ширины, которая равна 50 мм.

Рис. 1. Разные щетки по ширине.

Перевод:

На ринку є великий вибір щіток для виконання ремонту. Є щітки із різними розмірами та параметрами. Вони характеризуються шириною і товщиною. Висота ворси як правило не вказується. Практично виконується, що висота ворси дорівнює ширині щітки. Також в продажі є круглі щітки, тоді вони вимірюються діаметром. Матеріал ворси — штучний. Ручка виготовляється з дерева. В більш дорогих щітках ручка може виготовлятися з пластику, а іноді навіть покриватися шаром резини.

При виборі щітки перш за все потрібно звернути увагу на купчастість ворси на кінці. Це дуже важливий параметр. Чим він вищий, тим якісніше і простіше буде фарбувати, наводити різноманітні контури. Іще одним критерієм вибору щітки є її призначення. Чим менший об’єкт ви збираєтеся фарбувати, тим меншу потрібно вибирати щітку. Тому що іноді великою щіткою неможливо замалювати малу площу поверхні. Щітка не повинна буди надто м’якою при згині, але і надто твердою не повинна бути. Коли щітка промокне фарбою, вона стане набагато м’якшою, тому краще хай вона буде твердіша. Наприклад при повторному використанні щіток, вони достатьо тверді, але ними все ще можна працювати.

Тимчасово зберігати щітки можна в ємності з водою. Говорять що рівень води повинен бути трохи нижчий рівня ворси. Якщо перевищити цей рівень,  то ручка щітки може згнити. Але якщо ви не плануєте використовувати щітку повторно, то це правило можна порушити.

Возможно использовать даже ту счетку, которая засохла вместе с краской. Нужно взять молоток и разбить краску на конце ворсы щетки. Этим мы превращаем краску в порошок. Растворитель на этом этапе не поможет. Конечно такая счетка не может быть так хороша как новая. Но возможность такая существует. На русинке вы можете видеть две щетки разной толщины, но одинаковой ширины, которая равна 50 мм.


Є така можливість як використання щітки повторно, після засихання разом з фарбою. Потрібно взяти молоток, і розбити фарбу на кінці щітки. Цим ми перетворимо фарбу в порошок. Розчинник на цьому єтапі не допоможе. Звичайно, така щітка не може бути такою ж зручною, як нова. Але можливість все ж існує. На малюнку показано дві щітки різної товщини, але однакової довжини, яка рівна 50 мм. Також ви можете побачити, що купчастість меншої щітки вища, отже вона краща.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Я spam бот